Kurs Rysunku Kraków

Rodzaje kursówW zależności od wybranego profilu intensywności zajęć należy wyybrać termin z proponowanych złożeń:
- podstawowy - jeden dowolny temat
- intensywny - temat pierwszy i drugi
Wykład o tematyce architektonicznej jest otwarty dla słuchaczy zewnątrz. Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wpis na listę uczestników.
Techniki plastyczne - dodatkowe zajęcia z technik plastycznych innych niż ołówek.
Historia sztuki - kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.


Intensywność nauki rysunku.

RODZAJ KURSU ILOŚĆ GODZIN CZAS TRRWANIA NAUKI
PODSTAWOWY 4 GODZINY/TYDZIEN 2 LATA I WIĘCEJ
INTENSYWNY 2 X 4 GODZINY/TYDZIEN 1 ROK
VIP 3 X 4 GODZINY/TYDZIEN MNIEJ NIŻ ROK

- Jedne zajęcia trwają 4 godziny.
- Każde zajęcia to jeden temat
- W tygodniu realizowane są dwa tematy oznaczone poniżej jako temat 1 i temat 2.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

18:00-19:30

ŚRODA

15:00-19:00

CZWARTEK

15:00-19:00

PIĄTEK

15:00-19:00

SOBOTA

10:00-14:00 / 15:00-19:00

NIEDZIELA

10:00-14:00 / 14:30-16:00

TEMAT 1 TEMAT 2 TEMAT 1 TEMAT 2
TEAMT 2
TEMAT3
HISTORIA SZTUKI
TEMAT 3 TEMAT 4 TEMAT 3 TEMAT 4
TEMAT 4
TEMAT5
HISTORIA SZTUKI
TEMAT 5 TEMAT 6 TEMAT 5 TEMAT 6
TEMAT 6
TEMAT 7
HISTORIA SZTUKI
WYKŁAD
OTWARTY
TEMAT 7 TEMAT 8 TEMAT 7 TEMAT 8
HISTORIA SZTUKI
TEMAT 9
HISTORIA SZTUKI
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

18:00-19:30

ŚRODA

15:00-19:00

CZWARTEK

15:00-19:00

PIĄTEK

15:00-19:00

SOBOTA

10:00-14:00 / 15:00-19:00

NIEDZIELA

10:00-14:00 / 14:30-16:00

TEMAT 1 TEMAT 2 TEMAT 3
TEMAT 4 TEMAT 5 TEMAT 6
TEMAT 7 TEMAT 8 TEMAT 9
TEMAT 10 TEMAT 11 TEMAT 12

Program

Program w roku 2015/2016

Szkoła rysunku w roku szkolnym oferuje trzy rodzaje kursów podzielonych ze względu
na stopień intensywności zajęć w różnych terminach: tygodniowych oraz
weekendowych.

Kurs rysunku - Podstawowy

Kurs podstawowy przeznaczony jest dla uczniów początkujących i chcących w dłuższym okresie czasu kontynuować swoją edukację rysunkową. Realizuje podstawowe zagadnienia dotyczące perspektywy, analizy kompozycji, interpretacji i projektowanie elementarne. Kurs podstawowy proponujemy uczniom klas pierwszych i drugich liceum oraz młodszym kursantom.

Kurs rysunku - Intensywny

Kurs intensywny to kompleksowe przygotowanie do egzaminu wstępnego oraz możliwość skompletowania teczki prac na zaawansowanym rysunkowo poziomie. Zajęcia obejmują cykl wykładów oraz ćwiczeń rysunkowych również przeznaczonych dla kursantów rozpoczynających dopiero naukę rysunku i tych rozwijających umiejętności wyniesione z kursu podstawowego.

Kurs rysunku - Vip

Kurs VIP to rozwinięcie kursu intensywnego o dodatkowe ćwiczenia, zadania uzupełniające i rozwijające umiejętności techniczne oraz projektowe kursanta. Tak intensywne zajęcia z rysunku pozwalają na osiągnięcie poziomu mistrzowskiego w krótszym czasie. Szczególnie polecamy te zajęcia wszystkim, którzy mają niewiele czasu do egzaminu wstępnego lub chcieliby w szybszym tempie skompletować teczkę prac wymaganą przy rekrutacji na studia.

Kurs rysunku - Egzaminy

Dodatkowo wszyscy kursanci cyklicznie podchodzą do egzaminów próbnych, które odbywają się w ramach regularnych zajęć. Pozwala to na sprawdzenie praktycznych umiejętności rysunkowych oraz samodzielności na danym etapie nauki. Każda praca zostaje indywidualnie oceniona za pomocą arkusza oceny, zbliżonego do prawdziwego arkusza egzaminacyjnego. Rysunki są porównywane, każdy dostaje korektę, jest możliwość poprawy egzaminu.

Maraton rysunkowy

- Lekcje rysunku codziennie.
- Dla kursantów zdających maturę w danym roku szkolnym.
- Od końca matur do dnia egzaminu z rysunku odręcznego.
- Najważniejsze zagadnienia rysunkowe i tematy egzaminacyjne.
W okresie przedegzaminacyjnym, od końca matur do egzaminów wstępnych, uczniowie mogą korzystać z pracowni każdego dnia bez dodatkowych opłat. Na zajęciach powtarzane są najważniejsze zagadnienia rysunkowe i przerabiane tematy egzaminacyjne z zeszłych lat. Taka możliwość daje o wiele lepsze wyniki oraz mobilizuje do intensywnej pracy. Każdy z uczniów sam decyduje ile razy w tygodniu chce przyjść, zajęcia nie są obowiązkowe.

DODATKOWE ZAJĘCIA RYSUNKOWE

Dla osób chcących poszerzać swoje umiejętności oraz dla odrabiających zaległe zajęcia, bez dodatkowych opłat - zajęcia wyrównawcze
Jeśli zachodzi taka potrzeba prowadzący wyznacza termin spotkania, na którym uzupełniane są braki spowodowane ewentualnymi nieobecnościami lub niezrozumieniem tematu.
- zajęcia otwarte dla początkujących
Zajęcia dodatkowe dla rozpoczynających naukę rysunku obejmują ćwiczenia techniczne (perspektywa, plastyka), projektowe na poziomie podstawowym oraz geometryczne. Można wtedy również kończyć rozpoczęte na zajęciach prace.
- zajęcia otwarte dla zaawansowanych
Na zajęciach dodatkowych dla bardziej doświadczonych, uczniowie mają możliwość rozwoju swoich umiejętności projektowych, przerobienia tematów egzaminacyjnych oraz poznania architektury historycznej i nowoczesnej. Oczywiście mogą też wtedy kończyć rozpoczęte prace.

PLENERY RYSUNKOWE

- Zajęcia rysunkowe realizowane w plenerze.
- Rysowanie z natury elementów krajobrazu i architektury.
Plenery rysunkowe odbywają się zarówno w ciągu roku szkolnego jak i w wakacje w ramach regularnych zajęć lub dodatkowo. Program obejmuje zagadnienia zieleni miejskiej i krajobrazu naturalnego oraz charakterystyki przestrzeni miejskiej (ulica, plac, architektura historyczna, projekty w istniejącej tkance

WYKŁADY OTWARTE

Cyklicznie organizowane są spotkania z architektami lub innymi ludźmi z branży, którzy dzielą się z uczniami swoimi doświadczeniami zawodowymi i życiowymi. Opowiadają o swoich osiągnięciach, projektach i realizacjach oraz drodze rozwoju. Chętnie radzą przyszłym architektom na co szczególnie zwrócić uwagę wybierając uczelnię, podczas studiów i rozpoczynając pracę w zawodzie. Jest to niezwykła okazja, żeby zweryfikować swoje postrzeganie pracy architekta, zainspirować się i poznać interesujących ludzi.

HISTORIA SZTUKI

WOJCIECH SZYMAŃSKI

Doktor historii sztuki

Zajęcia prowadzi Wojciech Szymański : doktor historii sztuki, wykładowca i egzaminator, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, ASP w Krakowie, uznany publicysta, kurator, autor projektów artystycznych i ceniony krytyk sztuki.

Kurs historii sztuki do matury


Kurs historii sztuki przygotowuje do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Zajęcia mają charakter otwarty i może w nich uczestniczyć każdy: maturzysta przygotowujący się do matury z historii sztuki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz wszyscy, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Maturalny kurs historii sztuki odpowiada na potrzebę dobrego przygotowania się do egzaminu maturalnego z którego pozytywny wynik brany jest pod uwagę podczas rekrutacji na studia na wszystkich kierunkach studiów artystycznych.

W związku z marginalnym traktowaniem historii sztuki jako przedmiotu podczas edukacji szkolnej, zajęcia z historii sztuki zaczynają się zawsze od absolutnych podstaw i nie wymagają od uczestnika zajęć wiedzy z zakresu historii sztuki. Kursanci uczestniczący w zajęciach historii sztuki osiągają doskonałe wyniki podczas egzaminów maturalnych na poziomie przekraczającym 80 %. Zajęcia z historii sztuki odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 14:30 od 4 października do maja.

Koszt zajęć to 160 zł/ miesięcznie.

Pracownia dysponuje materiałami video oraz prezentacjami multimedialnymi pomocnymi w nauce historii sztuki.Istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie trwania kursu.

PROGRAM KURSU HISTORII SZTUKI W ROKU SZKOLNYMProgram maturalnego kursu historii sztuki do matury na poziomie rozszerzonym obejmuje zakres wiedzy i umiejętności zgodny z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podanej jako obowiązujący w danym roku szkolnym. Zajęcia z historii sztuki mają charakter wykładów i ćwiczeń. W trakcie zajęć z historii sztuki, poza samym przekazaniem wiedzy teoretycznej i historycznej, odbywają się również ćwiczenia z jej wykorzystaniem na podstawie zadań z egzaminów maturalnych. Problematyka zajęć obejmuje chronologiczne przedstawienie zagadnień porządkując i ugruntowując wiedzę niezbędną podczas egzaminu maturalnego z historii sztuki z zakresu: periodyzacji nurtów, stylów i kierunków od prehistorii przez starożytność, antyk, średniowiecze, nowożytność i współczesność. Podczas trwania rocznego kursu z historii sztuki uczeń powinien nauczyć się rozpoznawania oraz analizy i opisu dzieł malarskich, rzeźby, grafiki, sztuki użytkowej i architektury wraz z ich autorami i mecenatem. W zakres kompetencji kursanta wchodzi również rozpoznawanie technik plastycznych i ugruntowanie wiedzy historycznej która miała bezpośrednio wpływ na architekturę oraz sztukę.

Kurs historii sztuki do matury w swoim programie zajęć pozwala również na zrealizowanie ćwiczeń praktycznych takich jak: opis i analizę dzieła sztuki, esej na temat związany z historią sztuki, rozwiązanie arkuszy maturalnych.

FORMULARZ KONTAKTOWY

JEŚLI MASZ JAKIEŚ PYTANIA LUB CHCESZ ZAPISAĆ SIĘ NA KURS
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

tel +48 884 830 886
tel +48 883 938 888
E-MAIL: info@kurs-rysunku.edu.pl
ADRES: Floriańska 40/1 Kraków